Bourací práce v Ústí nad Labem – to není jen bagr a spousta sutin

bourací práce

Novostavba či rekonstrukce – bourací práce jsou jakousi povinnou jízdou. Na první pohled vypadají jednoduše (vždyť jde pouze o bourání stěn a příček). Avšak při bližším zkoumání zjistíte, že bourací práce představují složitý proces, který musí být důsledně naplánován do nejmenšího detailu. Žádají si striktní dodržování více pravidel, včetně bezpečnostních nařízení. Co nepodcenit a na co si dávat pozor při bourání?

Bourací práce si žádají zajištění okolí (ať už probíhají v Ústí nad Labem, Olomouci a vlastně kdekoli v zastavěné oblasti)

První pravidlo zní – bourací práce přenechejte profesionální firmě. Bez ohledu na to, zda jsou realizovány v centru města, na jeho okraji, v obci, v Praze, Ústí nad Labem či Liberci. Protože zdaleka nejde o obyčejnou demolici zdiva. Bourací práce nesmí začít bez aplikace preventivních opatření. Asi nejdůležitější je průzkum a vyhodnocení aktuálního stavu objektu i sousedních objektů. Na základě toho firma zvolí postup prací. Nikdy nezačíná bourací práce bez zajištění okolí. To znamená viditelně označený a vymezený vstup i výstup na staveniště. Je logické, že na místě, kde probíhají bourací práce, je zakázán vstup nepovolaným osobám. Může se v něm pohybovat pouze autorizovaný personál s potřebným vybavením. V případě větších staveb se používají i záchytné konstrukce či lešení se záchytnými sítěmi, aby se předešlo případným úrazům či poškození majetku. Probíhají bourací práce na místě, které není uzavřeno – tedy je tam nepřetržitý provoz. v továrně? Je povinností oddělit a označit prostor, kde se pracuje. Až tak mohou začít bourací práce. Ještě předtím je nezbytné odpojit objekt od inženýrských sítí (voda, plyn, elektřina).

bourací práce

Bezpečnost bouracích prací jako nejvyšší priorita

Bourací práce vytvářejí poměrně mnoho prachu, a proto v blízkosti místa realizace nesmí chybět dobrý zdroj vody. Týkají se bourací práce i nosných konstrukcí? Nesmějí začít, dokud není vypracován statický posudek. V opačném případě hrozí zhroucení objektu. Z výše uvedeného vyplývá jedno – bourací práce musí být provedeny vždy až po zabezpečení a vyhodnocení všech bezpečnostních úkonů. Jinak je velká pravděpodobnost, že dojde k poškození majetku a v horších případech ik zranění osob. Bourací práce produkují obrovské množství těžkého a mohutného stavebního odpadu. Naštěstí, většina firem zabezpečující bourací práce se o něj postará. Vám tedy odpadají starosti s jeho odvozem a likvidací.
Firma Romana Dudiho – Zednictví z Ústí nad Labem patří ke zkušeným odborníkům na bourací práce. Realizujeme také rekonstrukce domů a bytů (pokládání dlažeb a obkladů, omítky, potěry, práce se sádrokartonem, malování a další práce).