Čo je Meme marketing a prečo sa môže oplatiť aj vám?

Čo je Meme marketing a prečo sa môže oplatiť aj vám?

🤩 Meme je obrázok s textom, ktorý vyvoláva emócie, reaguje na aktuálnu situáciu, spoločenskú, politickú alebo len humorne hovorí o niečom známom, pričom perfektne generuje reakcie na internete. Ak sa dostaneme z úzkej a tesnej definície meme ako niečoho hlúpeho a ľahkomyseľného, ​​potom môžeme jeho silu využiť v našom marketingovom úsilí 🤑. Meme je predovšetkým o reakciách, organickom zdieľaní a teda – vírusovom dosahu. Ako sa teda pripraviť na meme marketing a existujú nejaké pravidlá, ktoré tento typ marketingu upravuj

Ako sa teda pripraviť na meme marketing a existujú nejaké pravidlá

🧐 Prečo používať meme v komunikácii?

Emócie sú obrovskou výhodou meme obrázkov v marketingovej komunikácii – ich záujem je najväčším úspechom akejkoľvek kampane. Naopak, vytvorenie reklamy, ktorá nemá žiadnu odozvu, je čistým plytvaním s rozpočtom na reklamu. Vďaka emóciám 🥰 si ľahko zapamätáte značku, posolstvo a obsah kampane.

Druhý argument v prospech používania metódy meme marketing je, že vytvára veľký dosah – meme zdieľajú recipienti oveľa radšej ako akýkoľvek iný obsah. Zdieľania, komentáre a reakcie vytvárajú dosah a výsledkom je oslovenie širokého publika pre vašu kampaň 🤯. No je potrebné si uvedomiť, že najväčším cieľom marketingovej komunikácie je zapojiť do kampane cieľovú skupinu, a nie samotný dosah príspevku.

V súvislosti s tým, je tretím argumentom pre meme marketing, nadviazanie trvalého kontaktu 🤝 s vašim publikom. Je nevyhnutné budovať vzťahy s potenciálnymi zákazníkmi, hlavne v ťažkých časoch. Časy vytvárania reklamy alebo obsahu na sociálne siete dopredu o rok a viac sú preč. Pri komunikácii  sa využíva marketing v reálnom čase (RTM 👀), ktorý je príjemné sledovať a ochotne si ho pamätať. No súčasťou je aj potreba vyvolať pozitívnu 👌 asociáciu.

Prečo používať meme v komunikácii?

👅 Ako využívať meme marketing?

Najdôležitejšie pravidlo 👆 v meme marketingu je nič nerobiť nasilu. Rozhodnutie, ktoré meme obrázky sú pre našu značku relevantné, bude najdôležitejším determinantom úspechu alebo neúspechu tejto komunikácie. Preto opakujeme „nič nasilu“, aj keď po internete koluje vynikajúce meme, ktoré však s našou témou nemá najmenšie spojenie 🧠.

Meme marketing tiež vyžaduje primeranú frekvenciu – meme obrázky by nikdy nemali nahrádzať alebo preťažovať podstatný obsah komunikovaný značkou. Ak agentúra zverejňuje iba vtipné obrázky z internetu, môže to vyzerať iba ako zábava 🤠 alebo neprofesionálny prístup 👺.

,,Obrázok z internetu“ je chránený autorskými právami. A ak ho značka ignoruje, môže od vlastníka obrázka dostať faktúru za použitie jeho diela na komerčné účely – napríklad na komunikáciu spoločnosti na sociálnych sieťach. Ako to riešiť? Najjednoduchší možný spôsob – nekopírovať meme obrázky od ostatných 🤡, ale na základe nich si vytvoriť vlastné 💪.

Ako využívať meme marketing?

Ak by ste mali záujem si vytvoriť vlastný obrázok, môžete tak urobiť aj pomocou online aplikácie Canva. Viac sme si o tom povedali v tomto článku: Ako vytvoriť príspevok na sociálne siete pomocou aplikácie Canva?

Zaujala Vás táto téma? Využite skúsených marketingových odborníkov ✍️, ktorí vedia ako funguje meme marketing a radi vám pomôžu 🤩.