Firemný kanál na YouTube pre váš video marketing

Firemný kanál na YouTube

Video marketing v preklade povedané obrazové materiály sú v súčasnosti jednou z najlepších a najefektívnejších foriem propagácie. Čas, ktorý používatelia strávia sledovaním takéhoto obsahu online, sa každým rokom zvyšuje. Do tejto skupiny patria potenciálni aj súčasní zákazníci vašej spoločnosti. Účet na YouTube umožní značke osloviť vybrané publikum. Skontrolujte či sa oplatí implementovať populárnu platformu do vašej marketingovej stratégie. Objavte výhody video marketingu. 

YouTube – kľúčová platforma pre video marketing

Pozornosť používateľov internetu sa sústreďuje na jednu správu nie dlhšie ako tucet sekúnd. Je to kvôli prebytku informácií a podnetov na dnešnom webe. Toto je však čas, kedy majú tvorcovia šancu osloviť potenciálneho zákazníka. Video marketing je dôležitým prvkom propagačnej komunikácie firiem.

ouTube pre váš video marketing

Vyššie uvedenú pravidelnosť potvrdzujú štatistiky:

  • 84 % marketérov tvrdí, že im video pomohlo prilákať potenciálnych zákazníkov;
  • 85 % ľudí by chcelo pozerať viac filmov od značiek;
  • 86 % firiem využíva vizuálne materiály ako marketingový nástroj.

Všetky kampane založené na video marketingu môžu dosahovať rôzne ciele – od striktne propagačných aktivít, cez virálne efekty, až po informačnú a vzdelávaciu funkciu. To všetko je možné sprostredkovať vo forme vlogov, webinárov, animácií, filmov alebo fotografických relácií. Obchodníci vedia ako byť úspešný na YouTube a aj vďaka nim sa stal YouTube najpoužívanejšou a najlepšou platformou pre video obsah.

Výhody video marketingu na YouTube

Vďaka zmene v spotrebe médií je YouTube nielen prvou voľbou, pokiaľ ide o sledovanie video obsahu, ale aj jedným z najdôležitejších kanálov na propagáciu značky. Táto forma marketingu síce vyžaduje investovanie väčšieho množstva prostriedkov ako v prípade písaného obsahu, no zaručuje množstvo možností. Nebojte sa investovať do reklamnej agentúry, ktorá vám pomôže s konkrétnou službou.

YouTube – kľúčová platforma pre video marketing

1. Zvýšené povedomie o značke

Propagačné filmy sú jednou z najefektívnejších foriem reklamy. Vďaka kvalitnému obsahu získate zvýšenú viditeľnosť a povedomie o vašej značke. Vytvárajte vzrušujúci a pútavý obsah. Nezabudnite použiť výzvu na akciu. Ide o prvok, ktorý upúta pozornosť diváka aj po zhliadnutí filmu. A pomocou vhodných názvov, popisov a kľúčových slov môžete osloviť väčšie publikum.

2. Pozitívny vplyv na nákupné rozhodnutia príjemcov

Prezentáciou produktu alebo služby prostredníctvom videa odpovedáme na otázky a obavy zákazníkov. Navyše jazykom benefitov vieme prezentovať technické parametre, funkcie a spôsob, akým ponuka zodpovedá potrebám.

Výhody video marketingu na YouTube

3. Vytvorenie imidžu značky

Pomocou video marketingu cez YouTube môžete napríklad získať imidž odborníka v danom odvetví alebo odbore. Budovanie dôvery medzi príjemcami priamo súvisí s autoritou značky. Prezentujte hodnoty a priority ako aj históriu značky, jej najdôležitejšie piliere či centrálu. Stačí vám poznať týchto 5 tipov ako byť úspešný na YouTube vďaka video marketingu. Vecný a atraktívny obsah na YouTube zdôrazní skúsenosti značky v danej oblasti.

4. Budovanie angažovanej komunity

Platforma YouTube je vynikajúcim priestorom na budovanie angažovanej komunity okolo vlastnej značky. Samotná stránka umožňuje prieskumy verejnej mienky, priamu komunikáciu s príjemcami či získavanie spätnej väzby. Umožňuje vám vybudovať si lojalitu medzi príjemcami, ktorých je ťažké osloviť inými kanálmi. Je potrebné vedieť ako nájsť publikum pre svoje video reklamy či obsahové reklamy. Firemný video kanál je príležitosťou zaujať používateľov internetu, získať dôveru zákazníkov, posilniť moderný imidž spoločnosti, prezentovať svoje podnikanie a podporiť SEO aktivity.