Google rozšíril požiadavky na zobrazenie videí vo vyhľadávaní a v režime „video mode“

videí ve vyhľadávaní

Google nedávno aktualizoval svoje požiadavky na zobrazenie videí vo vyhľadávaní a v režime „video mode“. Zmeny ovplyvnia to, ktoré videá budú viditeľné vo výsledkoch a majú dôsledky pre vlastníkov stránok. Táto aktualizácia bude mať vplyv nielen na obsah, ale aj na SEO firiem. Zmeny budú potrebné pri plánovaní SEO stratégií aj pri SEO optimalizáciách webu.

videí vo vyhľadávaní

Zobrazenie videí vo vyhľadávaní – aké sú nové požiadavky na videá

Zobrazenie videí vo vyhľadávaní bude po novom vyzerať trochu inak. Nové požiadavky Google zdôrazňujú, že video musí byť hlavným obsahom stránky, aby sa zobrazilo vo výsledkoch vyhľadávania a v takzvanom „video mode“. Stránky, kde je video len doplnok, môžu čeliť problémom s viditeľnosťou.

Pri zobrazení videí vo vyhľadávaní po kliknutí na výsledok vo „video mode“ už Google prehľadávač neotvorí štandardnú stránku s výsledkom vyhľadávania, ale namiesto toho presmeruje používateľa priamo na stránku s hlavným obsahom videa.

Google uviedol aj konkrétne príklady, sú to napríklad blogové príspevky a stránky s podrobnosťami o produktoch či službách, ktoré môžu byť postihnuté, ak video nie je ich hlavným obsahom. To vyžaduje od tvorcov obsahu preskúmanie svojho materiálu a zabezpečenie, že videá sú jeho kľúčovým prvkom. Pokiaľ váš web obsahuje videá, ktoré sú pre vás z marketingového hľadiska dôležité, je vhodné nechať váš web skontrolovať a správne prednastaviť umiestnenie videí tak, aby bolo zobrazenie videí vo vyhľadávaní správne. Nezabúdajte ani na dobrý webdizajn. Pri umiesťovaní videí na web zohľadnite aktuálne trendy webdizajnu.

zobrazenie videí vo vyhľadávaní

Zobrazenie videí vo vyhľadávaní na Google a zmeny v Search Console

Aktualizácie v oblasti nového zobrazovania videí vo vyhľadávaní na Google ovplyvnia aj Search Console, kde sa videá, ktoré nie sú hlavným obsahom stránky, zobrazia ako „neindexované video“. Táto zmena môže ovplyvniť analýzu výkonnosti a rozhodovanie o obsahu. Preto je dobré venovať pozornosť aj správnemu indexovaniu a to nie len pre obsah, ale aj pre vaše videá.

Vlastníci stránok s videami po novom musia sledovať výkonnosť svojich videí vo „video mode“ a analyzovať zmeny v metrikách v Search Console. Zníženie indexovaných videí vyžaduje aj prispôsobenie stratégie obsahu. O aktuálnych zmenách sa môžete poradiť aj s marketingovou agentúrou, ktorá vám pomôže tieto zmeny lepšie pochopiť a vyhnúť sa problémom, zároveň vám poradí aj to, ako zlepšiť SEO. Pretože prilákať používateľov internetu na váš web stále môžete aj za pomoci kvalitných SEO článkov a linkbuildingu, ktoré budú na váš web odkazovať. Nezabúdajte najmä na pravidelné SEO analýzy vášho webu, ktoré odhalia jeho slabé aj silné stránky. Využívajte aj aktualizáciu Google – Core Web Vitals, ktorá sa zameriava na ešte lepšiu používateľskú skúsenosť.

zemny zobrazovania videí vo vyhľadávaní

Je potrebné si uvedomiť, že aktualizácia v oblasti zobrazovania videí vo vyhľadávaní na Google je dôležitá pre vlastníkov stránok. Ich majitelia by mali prispôsobiť svoje stratégie, aby zabezpečili maximálnu viditeľnosť videa vo vyhľadávaní a v režime „video mode“. Tieto aktualizácie sa môžu javiť ako náročné, ak im však venujete pozornosť, môžu vám skrátiť cestu k úspechu, nakoľko ich ešte neimplementovali mnohí používatelia. Čím skôr váš video obsah správne nastavíte, tým rýchlejšie a efektívnejšie sa priblížite používateľom internetu.