Hydroizolácia je vhodná pre každú nehnuteľnosť

hydroizolácia

Hydroizolácia bráni vnikaniu vody do stavebnej konštrukcie i do interiéru domov, budov či iných stavieb. Naša spoločnosť STRECHYKOM s.r.o. vykonáva hydroizolácie striech, podláh, garáží či balkónov. To všetko za použitia maximálne kvalitných materiálov a pod dohľadom skúsených odborníkov.

hydroizolácia

Na čo slúži hydroizolácia?

Hydroizolácia je veľmi dôležitá z pohľadu bezpečnosti i dlhej životnosti domov, budov, priemyselných objektov či iných stavieb. Práve hydroizolácia zabraňuje prenikaniu vody do stavebnej konštrukcie i do samotného interiéru budov. Najčastejšie sa používa pre strechy, ktorých úlohou je chrániť domy a budovy pred dažďovou vodou či rozpúšťajúcim sa snehom. Niekedy však, počas výdatných dažďov či pri jarnom topení snehu, strešná krytina nestačí. Vtedy sa o zachytenie nadbytočnej vody postará kvalitne prevedená hydroizolácia.

Hydroizolácia je podstatná i pre podlahy, ktoré sú častým miestom prepúšťania vody. Najmä spodnej vody, ktorá sa rovnako objavuje po silných dažďoch, búrkach či pri jarnom topení snehu. Zabúdať na hydroizoláciu by ste nemali ani na balkónoch či v garážach, cez ktoré voda dokáže ľahko preniknúť do interiéru.

S kvalitne prevedenou hydroizoláciou bude váš dom v bezpečí

Naša spoločnosť STRECHYKOM s.r.o. sa postará o dôkladnú a profesionálnu hydroizoláciu vášho bývania. Do nášho portfólia prác patrí hydroizolácia proti tlakovej vode, vlhkosti, prenikaniu radónu z podložia, ropným produktom, hydroizolácie zelených striech, ako i zatepľovanie striechrekonštrukcie striech. Problémom nie sú ani ploché strechy, kedy sa okrem hydroizolácie venujeme i izolácii plochých striechopravám plochých striech.

Dnes, kedy sa nie len silné dažde, ale i premenlivé počasie a zvýšený výskyt povodní objavujú čoraz častejšie, by ste mali mať váš dom profesionálne zabezpečený hydroizoláciou. Neváhajte nás kontaktovať.