Likvidácia azbestu zo striech v Bratislave a okolí – prečo ju prenechať na odborníkov?

likvidácia azbestu

Článok v skratke:

Likvidácia azbestu zo striech je činnosťou, ktorú by ste mali prenechať na odborníkov.

Azbest predstavuje mnohé zdravotné nebezpečenstvá.

Podľa zákona je svojpomocná manipulácia s azbestom zakázaná.

likvidácia azbestu

Bezpečná likvidácia azbestu zo striech je úlohou, ktorú by ste mali ponechať odborníkom. Azbest sa často nachádza v strešných materiáloch starších budov a môže predstavovať značné riziko pre zdravie. Naša firma STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR zabezpečuje profesionálnu likvidáciu azbestu v meste Bratislava a okolí. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Likvidácia azbestu v meste Bratislava a okolí pod dohľadom profesionálov

Naša firma STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR zabezpečuje službu likvidácia azbestu v hlavnom meste Bratislava aj v širšom okolí. Azbest je minerál, ktorý bol kedysi veľmi populárny v stavebnom priemysle, najmä pre svoju výnimočnú odolnosť voči teplu a ohňu. Avšak, výskumy ukázali, že azbestové vlákna uvoľnené do vzduchu môžu byť veľmi nebezpečné pre ľudské zdravie. Pravidelný kontakt s týmito vláknami môže viesť k závažným respiračným problémom a dokonca k rakovine pľúc. Preto je dôležité mať na pamäti, že pri svojpomocnej likvidácii azbestu zo striech hrozí riziko vdýchnutia častíc azbestu do pľúc.

Naši zamestnanci vykonávajúci likvidáciu azbestu sú vybavení potrebnými ochranným vybavením, ktoré je nevyhnutné pre bezpečné odstránenie azbestu. Tieto ochranné pomôcky zabezpečujú minimalizáciu rizika vystaveniu azbestovým vláknam. Rovnako, likvidácia azbestu je podľa zákona činnosťou, ktorú môžu vykonávať len odborníci s platným oprávnením. Pokus o vlastnoručnú likvidáciu azbestu môže viesť k právnym problémom a pokutám.

Zdravšie životné prostredie a bezpečnejšie bývanie

Okrem rizika pre ľudské zdravie môže neodborný pokus o odstránenie azbestu viesť k znečisteniu životného prostredia. Ak sa azbest dostane do pôdy alebo vody, môže to mať vážne dôsledky pre ekosystém a verejné zdravie. Ako odborníci na likvidáciu azbestu máme na zreteli aj ochranu životného prostredia. Zabezpečíme správne odstránenie azbestu a jeho likvidáciu.

Po dokončení procesu likvidácie vykonáme kontrolné merania. Tie overia prítomnosť azbestu v ovzduší. Do okolia budovy, v ktorej prebehla likvidácia azbestu,umožníme prístup majiteľom či verejnosti až vtedy, keď bude ovzdušie maximálne bezpečné. V prípade záujmu o likvidáciu azbestu v Bratislave nás neváhajte kontaktovať. Likvidáciu azbestu vykonávame aj v mestách Nitra, Sereď, TrenčínPrievidza. Rovnako, obrátiť sa na nás môžete aj v mestách Trnava, TopoľčanyŽiar nad Hronom. Sme vám k dispozícii.

Prečítajte si tiež:

Likvidácia azbestu v Nitre – na koho sa obrátiť?

Likvidácia azbestu – čo by ste mali o tom vedieť?

Dôležitosť – likvidácia azbestu v Trenčíne a okolitých mestách