Nebezpečný odpad a jeho likvidácia

nebezpečný odpad

My sme špecialisti, ktorí vedia, že nebezpečný odpad sa likviduje podľa presne stanovených procesov s ohľadom a dopadom na ekológiu. K tomu je potrebné technické vybavenie, skúsení pracovníci a potrebné povolenia s certifikátmi. Preto je naša firma MG Strechy tou správnou voľbou.

nebezpečný odpad

S nebezpečným odpadom si hravo poradíme

Nie je potrebné ohrozovať svoje zdravie ani zdravie svojich blízkych. Rovnako nie je potrebné čakať, kým sa strecha rozpadne úplne. A už vôbec nie je potrebné, aby ste likvidáciu azbestu robili sami vo svojej réžii. Na to máte nás. Sme skúsení špecialisti v oblasti likvidácie azbestu z exteriérov, ako sú strechy, fasády, podhľady a protipožiarne nástreky. Okrem toho na likvidáciu nebezpečného odpadu sú potrebné povolenia a certifikáty. Tie máme k dispozícii ako aj potrebné technické či iné vybavenie. S nebezpečným odpadom nakladáme v súlade s najvyššími bezpečnostnými  opatreniami, aby sme zaistili, že pri realizácii sa nikomu nič nestane. Máme za sebou už množstvo realizácii, ktoré si môžete pozrieť aj na našej webovej stránke v časti realizácie.

Zverte nám svoj nebezpečný odpad

Pri akejkoľvek zákazke na likvidáciu nebezpečného odpadu disponujeme nielen potrebným vybavením, ale v prvom rade skúseným tímom odborníkov, ktorí majú teoretické aj praktické skúsenosti priamo z terénu. Pretože nebezpečný odpad nie je možné likvidovať v bežnom pracovnom odeve, všetci naši pracovníci majú kompletné ochranné odevy. O váš nebezpečný odpad sa postaráme komplexne, a to znamená, že okrem samotnej likvidácie dostanete od nás potrebnú dokumentáciu aj poradenstvo. Rovnako vám zabezpečíme aj komunikáciu s príslušnými úradmi. U nás máte záruku, že pri likvidácii eternitu nič nepodceníme a nebezpečný odpad ekologickým spôsobom zlikvidujeme. Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes.