Strešné centrum Tomáš Molnár®: spoľahlivá likvidácia azbestu

likvidácia azbestu
likvidaciaeternitu.sk

Nielen výstavba a rekonštrukcia striech, ale aj účinná likvidácia azbestu patria k hlavným činnostiam našej spoločnosti. Zverte ju do rúk profesionálom s bohatými skúsenosťami a vyžiadajte si cenovú ponuku ešte dnes.

Svojpomocná likvidácia azbestu – prečo nie

Má vaša eternitová strecha viac ako 20 rokov? Sú jej časti mechanicky poškodené alebo sa eternit rozpadáva pod vplyvom počasia? Postaráme sa, aby likvidácia azbestu prebehla plynulo a efektívne. Sme držiteľmi oprávnenia na odstránenie tejto škodlivej látky a zároveň nebezpečného odpadu, ktorého mikroskopické vlákna sa amatérskou manipuláciou môžu dostať do ovzdušia. Jeho pravidelné vdychovanie vedie k závažným ochoreniam ako rakovina alebo zjazvenie pľúc. Neriskujte vaše zdravie, ako aj zdravie svojej rodiny. Nedovoľte, aby si likvidácia azbestu vo vlastnej réžii vyžiadala tú najvyššiu cenu. Volajte profesionálov, ktorí sa vo svojej práci naozaj vyznajú.

likvidácia azbestu, likvidácia eternitu

Postup likvidácie azbestu

Garantujeme odbornú likvidáciu azbestu. Najprv vypracujeme plán práce a zabezpečíme povolenie od regionálneho hygienika. Následne vytvoríme kontrolované pásmo, do ktorého smú vstúpiť/vystúpiť len oprávnené osoby. Azbest stabilizujeme, príp. zapuzdríme špeciálnou chemikáliou, aby sme zabránili jeho uvoľňovaniu počas demontáže. Odborná likvidácia azbestu končí jeho balením do polyetylénových vriec s označením nebezpečný odpad a následným odvozom na skládku, ktorá je na to určená. Nasleduje likvidácia uniknutých vlákien z ovzdušia a vyčistenie interiéru priemyselným vysávačom s HEPA filtrom, ktorý účinne zachytí 99,9 % prachových častíc. Záver patrí kontrolnému meraniu koncentrácie azbestu a odovzdaním dokumentácie. Nehazardujte a stavte na odborníkov zo Strešného centra Tomáša Molnára®.