Vodotesné vodomerné šachty z prvotriedneho plastu

vodomerné šachty

Plastové vodomerné šachty od ZSN sa vyznačujú jednoduchým osadením. Sú určené na kontrolu čerpadla, meracieho zariadenia či inej technológie, ktorá je žiadaná pri realizácií vodovodnej prípojky ako súčasti inžinierskych sietí.

vodomerné šachty

Vodomerné šachty vyhovujúce statickému posúdeniu

Vodomerné šachty na narážanú alebo vŕtanú studňu sú výhodné pre nekomplikovaný prístup k čerpadlu alebo inej technológií (zachytávače vodného kameňa, expanzná nádoba, filtračné alebo odkalovacie prvky, ventil a i.). Všetky vodomerné šachty od nás sú zvárané z prvotriedneho plastu, vyhovujú statickému posúdeniu a disponujú vyhlásením o zhode parametrov s SK technickým posúdením (ide o doklady potrebné ku kolaudácii). Spolu so šachtou dostanete aj podklady potrebné k zriadeniu vodovodnej prípojky, návod na montáž, pochôdzny poklop, ale i schodíky pre bezpečný a pohodlný vstup do šachty, prípadne aj prechody pre vodovodné hadice či kanalizačné rúry. Samozrejmosťou je individuálne prispôsobenie vodotesných prechodov pre hadice alebo rúry z vrtu (na vami zvolenú pozíciu a výšku).

Plastové a stopercentne vodotesné vodomerné šachty ponúkame v troch radách – S (výška 100 + 30 cm), M (výška 120 + 30 cm) a L (výška 150 + 30 cm). Nezabúdajte, že pre zriadenie vodovodnej prípojky je potrebné dodržiavať príslušné technické štandardy jednotlivých vodárenských spoločností.

Jednoduché zapojenie i manipulácia s vodomernou šachtou

Vodomerné šachty v našej ponuke sa vyznačujú pomerne  nízkou hmotnosťou, jednoduchým zapojením a pohodlnou manipuláciou. Spoľahlivo ochránia váš vodomer, čerpadlo, darling či iné zariadenie pred slnkom, mrazom, dažďom alebo inými poveternostnými podmienkami. Zvnútra sú dokonale čisté a bezpečné. Postačí nasadiť ich na vrt, obsypať, spustiť čerpadlo a môžete ich začať používať. Štandardne majú vodomerné šachty dvojicu prechodov pre vstup a výstup. Avšak v ZSN vám upravíme šachtu pre ľubovoľný počet vodomerov, t. j. bez problémov vám ju osadíme viacerými prechodmi pre vstupné a výstupné hadice. Na vodomerné šachty poskytujeme záruku.

V prípade potreby vám ich dovezieme – možný je aj osobný odber. Naša ponuka zahŕňa okrem vodomerných šácht aj samonosné plastové žumpy, plastové nádrže na dažďovú a úžitkovú vodu a iné výrobky z plastu. Vyrábame totiž aj atypické výrobky ako ochranné kryty, škatuľky, kvetináče, poklopy, sudy, skruže a pod. Kontaktujte nás pre viac informácií a predostrite nám vaše požiadavky. Spoločne nájdeme to najlepšie riešenie pre váš projekt a jeho úspešnú realizáciu.