Ako osloviť spotrebiteľov v čase krízy? – časť 1

spotrebiteľov

Značky nemôžu mlčať, keď sa okolo dejú dôležité veci a svojich spotrebiteľov musia vedieť správne osloviť. Kvôli neustálym vznikajúcim krízovým situáciám vo svete, akými sú pandémia či vojna, sú mnohé spoločnosti nútené upravovať svoje marketingové stratégie. Cieľom je prispôsobiť komunikáciu novým a neustále sa meniacim potrebám príjemcov. Preto aj napriek súčasným výzvam chcú spotrebitelia byť informovaní o najnovších správach. O tom, ako kríza ovplyvňuje reklamný priemysel, si môžete prečítať v článku nižšie. 

spotrebiteľov

Online nakupovanie – aké je správanie spotrebiteľov v posledných mesiacoch?

Krízy, ako pandémia a s ňou súvisiace blokády značkám ukazujú, že v dnešnej dobe je skutočne ťažké plánovať dlhodobú komunikačnú a marketingovú stratégiu. Ekonomická, sociálna a geopolitická situácia môže bezprostredne ovplyvniť nálady a návyky spotrebiteľov. Počas krízy sa zvyčajne mení spôsob, akým sa zákazníci rozhodujú (racionalita verzus emócie), ich hodnotový systém (bezpečnosť verzus prestíž) a správanie (online verzus tradičné nakupovanie).

Napríklad nútená izolácia podnietila dopyt po online nakupovaní, čo bol pre mnohých ľudí jediný spôsob, ako uspokojiť základné potreby. Ľudia trávili veľa času na starých aj nových sociálnych sieťach, ako napríklad TikTok. Kupujúci sa v prvých dňoch vojny na Ukrajine správali inak – mohli sme si všimnúť obrovský prepad internetového predaja, ktorý sa na niekoľko týždňov vrátil k starým ukazovateľom. Dnes zaznamenávame opätovný nárast záujmu o nakupovanie v e-shopoch. Teraz sa objavuje trend, kedy hodnota online nákupného košíka opäť stúpa.

spotrebiteľov

Ako kríza ovplyvňuje komunikačné stratégie?

Sentiment a správanie spotrebiteľov nemôžu uniknúť pozornosti reklamného priemyslu. V čase krízy by sa mali všetky dlhodobé komunikačné stratégie odložiť bokom. Značky stoja pred neľahkou úlohou – musia prispôsobiť správy očakávaniam príjemcov v ťažkých situáciách a zachytiť emócie ľudí na celom svete. V neistých časoch sa spoločnosti často rozhodnú obmedziť alebo dokonca upustiť od propagačných aktivít. Krízy spôsobujú, že značky škrtajú rozpočty a odďaľujú štart plánovaných kampaní. 

Mnohí marketéri priznávajú, že zoči-voči výzvam sa menia aj komunikačné stratégie – klesá počet aktívnych online reklám na Google či sociálnych sieťach, ale aj obsahu, ktorý by v danom momente nemusel vyhovovať potrebám príjemcov.

spotrebiteľov

Súčasná kríza podľa odborníkov ukazuje, že malí aj veľkí podnikatelia sa naučili napríklad vďaka pandémii konať v krízových situáciách. Vo väčšine firiem sa reklamné rozpočty nezmenili, pretože vzhľadom na situáciu sa kampane len odložili. Na druhej strane, niektoré značky sa namiesto získavania nových zamerali v komunikácii na existujúcich zákazníkov.