Čo je to obsahové SEO a prečo má význam?

obsahové SEO

SEO vo všeobecnosti znamená SEO optimalizáciu webových stránok pre vyhľadávače s cieľom zvýšiť viditeľnosť vo výsledkoch organického vyhľadávania pre konkrétne kľúčové slová. Dobre implementované obsahové SEO sa premieta do zvýšenej návštevnosti a konverzie na webe. Prečítajte si nižšie viac o SEO.

čo je obsahové SEO

Obsahové SEO sa kombinuje s UX

SEO optimalizácia webu pre webu pre vyhľadávač zahŕňa optimalizáciu webových stránok a ďalšie marketingové aktivity súvisiace s prispôsobením sa usmerneniam spoločnosti Google tých faktorov, ktoré ovplyvňujú pozíciu v SERP (Search Engine Result Page). Ide o proces zameraný na zlepšenie webovej stránky tak, aby generovala hodnotnú organickú návštevnosť na základe najlepších kľúčových fráz pre dané odvetvie. V súčasnosti je štandardom, že služby SEO sú kombinované s UX, aby sa dosiahol dvojitý cieľ, a to uspokojiť používateľov aj algoritmy vyhľadávacích nástrojov. 

Základnou činnosťou, ktorá naštartuje celý proces určovania polohy, je obsahová optimalizácia webu, inak povedané znamená obsahové SEO optimalizáciu pre vyhľadávače. WEB sa obsahovo prispôsobuje tak, aby sa zvýšila jeho viditeľnosť vo vyhľadávači Google. Ak optimalizáciu vykonáme správne, web bude v organických výsledkoch vyhľadávania vyššie, čo sa premietne do zvýšenia počtu návštevníkov.

obsahové SEO s kombináciou UX

Čo znamená obsahové SEO optimalizácia webových stránok?

Obsahové SEO webu, alebo SEO pre stránky znamená úpravu jeho obsahu, aby sa dosiahla vyššie spomenutá organická návštevnosť a konverzie na webe. V prvom kroku sa oplatí postarať sa o optimalizáciu meta údajov, ako je názov a popis. Toto sú informácie pre robotov Google o tom, čo webová lokalita obsahuje. Meta údaje zadávame v časti <head> HTML kódu webovej lokality. Title, či je názov stránky bude viditeľný na karte prehliadača. Popis stránky sa používateľom zobrazí vo vyhľadávači Google, hneď pod nadpisom. Popis má obmedzený počet znakov a jeho hlavnou úlohou je povzbudiť používateľov internetu k návšteve konkrétnej stránky.

Ďalším dôležitým bodom pre obsahové SEO je určenie kľúčových slov webovej stránky. Webové stránky elektronického obchodu by sa mali postarať o frázu značky aj všeobecné a dlhé frázy. V prípade všeobecných fráz je konkurencia zvyčajne veľmi vysoká a je ťažké preniknúť do prvej desiatky výsledkov vyhľadávania, preto má výber vhodných konkrétnych kľúčových slov veľký význam pre dosiahnutie očakávaných pozičných efektov. Keď máme zadefinované kľúčové slová a vieme, na akú cieľovú skupinu náš obsah oslovujeme, môžeme sa zaoberať správnou prípravou obsahu. Hodnotný obsah, napríklad kvalitné SEO články a SEO texty spôsobia, že naša stránka pritiahne viac používateľov, ktorí sa zaujímajú o daný obsah a hľadajú odpovede na svoje otázky. Okrem samotného obsahu je dôležité aj jeho formátovanie, vrátane uvedenia vhodných nadpisov. Sú dôležité nielen z vizuálnych dôvodov, pretože takýto text sa príjemne číta, ale aj preto, že sú to nadpisy, ktoré organizujú štruktúru textu pre Google algoritmy. Napríklad, nadpis H1 je vždy najdôležitejší a mal by obsahovať hlavné kľúčové slovo a H6 je najmenej dôležitý.

obsahové SEO a realizácia

V článku sme spomenuli len niektoré z optimalizačných obsahových činností, ktoré obsahové SEO realizuje. Tie by sa mali vykonať, aby sa zlepšila viditeľnosť webovej stránky vo vyhľadávači Google. V skutočnosti proces optimalizácie nie je jednorazová záležitosť  a SEO analýza, SEO audit, technické SEO a SEO zásady html by sa mali vykonávať pravidelne, aby sa zabezpečilo, že optimalizačné úsilie prináša očakávané výsledky.