Co je obsahové SEO a proč má význam?

obsahové SEO

SEO obecně znamená SEO optimalizaci webových stránek pro vyhledávače s cílem zvýšit viditelnost ve výsledcích organického vyhledávání pro konkrétní klíčová slova. Dobře implementované obsahové SEO se promítá do zvýšené návštěvnosti a konverze na webu. Přečtěte si níže více o SEO.

obsahové SEO

Obsahové SEO se kombinuje s UX

SEO optimalizace webu pro webu pro vyhledávač zahrnuje optimalizaci webových stránek a další marketingové aktivity související s přizpůsobením se pokynům společnosti Google těch faktorů, které ovlivňují pozici v SERP (Search Engine Result Page). Jedná se o proces zaměřený na zlepšení webové stránky tak, aby generovala hodnotnou organickou návštěvnost na základě nejlepších klíčových frází pro dané odvětví. V současnosti je standardem, že služby SEO jsou kombinovány s UX, aby bylo dosaženo dvojího cíle, a to uspokojit uživatele i algoritmy vyhledávacích nástrojů.

Základní činností, která nastartuje celý proces určování polohy, je obsahová optimalizace webu, jinak řečeno znamená obsahové SEO optimalizaci pro vyhledávače. WEB se obsahově přizpůsobuje tak, aby se zvýšila jeho viditelnost ve vyhledávači Google. Pokud optimalizaci provedeme správně, web bude v organických výsledcích vyhledávání výše, což se promítne do zvýšení počtu návštěvníků.

obsahové SEO

Co znamená obsahová SEO optimalizace webových stránek?

Obsahové SEO webu, nebo SEO pro stránky znamená úpravu jeho obsahu, aby bylo dosaženo výše zmíněná organická návštěvnost a konverze na webu. V prvním kroku se vyplatí postarat se o optimalizaci meta údajů, jako je název a popis. Toto jsou informace pro roboty Google o tom, co web obsahuje. Meta data zadáváme v části <head> HTML kódu webu. Title, zda je název stránky bude viditelný na kartě prohlížeče. Popis stránky se uživatelům zobrazí ve vyhledávači Google, hned pod nadpisem. Popis má omezený počet znaků a jeho hlavním úkolem je povzbudit uživatele internetu k návštěvě konkrétní stránky.

Dalším důležitým bodem pro obsahové SEO je určení klíčových slov webové stránky. Webové stránky elektronického obchodu by se měly postarat o frázi značky i obecné a dlouhé fráze. V případě všeobecných frází je konkurence obvykle velmi vysoká a je obtížné proniknout do první desítky výsledků vyhledávání, proto má výběr vhodných konkrétních klíčových slov velký význam pro dosažení očekávaných pozičních efektů. Když máme zadefinovaná klíčová slova a víme, na jakou cílovou skupinu náš obsah oslovujeme, můžeme se zabývat správnou přípravou obsahu. Hodnotný obsah, například kvalitní SEO články a SEO texty způsobí, že naše stránka přitáhne více uživatelů, kteří se zajímají o daný obsah a hledají odpovědi na své dotazy. Kromě samotného obsahu je důležité i jeho formátování, včetně uvedení vhodných nadpisů. Jsou důležité nejen z vizuálních důvodů, protože takový text se příjemně čte, ale také proto, že jsou to nadpisy, které organizují strukturu textu pro Google algoritmy. Například nadpis H1 je vždy nejdůležitější a měl by obsahovat hlavní klíčové slovo a H6 je nejméně důležitý.

obsahové SEO

V článku jsme zmínili jen některé z optimalizačních obsahových činností, které obsahové SEO realizuje. Ty by měly být provedeny, aby se zlepšila viditelnost webové stránky ve vyhledávači Google. Ve skutečnosti proces optimalizace není jednorázová záležitost a SEO analýza, SEO audit, technické SEO a SEO zásady html by měly být prováděny pravidelně, aby bylo zajištěno, že optimalizační úsilí přináší očekávané výsledky.