Firemný účet na LinkedIn – ako ho spustiť?

LinkedIn

Prostredníctvom LinkedIn môžu firmy nielen zverejňovať pracovné ponuky a hľadať nových zamestnancov, ale aj propagovať svoju ponuku, oslovovať potenciálnych zákazníkov či podporovať predaj. Vo svetle našich pozorovaní je dobre vyplnený firemný profil na LinkedIn polovicou úspechu. Ďalším krokom je dôsledná komunikácia. Ako to urobiť správne? Nižšie nájdete niekoľko tipov.

LinkedIn

Definujte svoje obchodné ciele na LinkedIn

Ako sme už spomenuli, pred začatím aktivít na LinkedIn by ste mali zvážiť, na aké ciele má firemný profil slúžiť. Zamyslite sa nad tým, čo chcete dosiahnuť. Vaše ciele by mali byť reálne a konkrétne.

Niektoré štandardné ciele zahŕňajú – viesť kampane, networking, nábor nových zamestnancov, posilňovanie povedomia o značke či budovanie dôveryhodnosti. Keď si stanovíte obchodný cieľ, venujte pozornosť svojej cieľovej skupine. Pomôže LinkedIn vášmu biznisu v kontakte s klientmi, partnermi či potenciálnymi zamestnancami? To vám umožní zamerať sa na to, či je LinkedIn integrovaný do vášho celkového marketingového plánu.

LinkedIn

Vypracujte akčnú stratégiu LinkedIn a vytvorte plán publikácie

Prevádzka sociálnych médií webovej stránky si vyžaduje dobrú stratégiu. Platí to aj pre LinkedIn – tu nikdy nemôžete konať „naslepo“. Oplatí sa pripraviť si publikačný plán, napr. na daný mesiac. Rozhodnite sa, aký obsah chcete uverejňovať a ako často. Môžete napríklad vytvoriť rôzne cykly v konkrétnych dňoch v týždni. Využite aj rôzne formáty (odkaz na článok, infografiku, video), vďaka ktorým bude váš firemný profil zaujímavejší a pestrejší.

LinkedIn

Je dôležité pravidelne uverejňovať príspevky. Frekvencia zverejňovania závisí od vašich schopností a stratégie, ktorú ste si osvojili. Jeden vstup týždenne môže byť optimálnym riešením. Tiež sa oplatí pridať obsah v správnom čase. Kedy uverejňovať príspevky, aby oslovili čo najviac ľudí? LinkedIn je obchodná sociálna sieť, ktorú využívajú predovšetkým podnikatelia, predajcovia a náborári, ktorí ju zvyčajne využívajú pri svojej práci. Podľa výskumu Sprout Social je najlepší čas na uverejňovanie príspevkov v utorok od 10:00 do 12:00. Oplatí sa uverejňovať aj v stredu a vo štvrtok v podobnom čase. Na zverejňovanie je lepšie rezignovať po večeroch a cez víkendy, pretože potom sú príjemcovia oveľa menej angažovaní. Na sociálnych sieťach je dôležité zverejňovať obsah, ktorý je užitočný pre danú cieľovú skupinu a môže zákazníkom skutočne pomôcť. Hodnotný a zaujímavý obsah získava od čitateľov veľa pozitívnych komentárov. Na LinkedIn sa oplatí zverejňovať napríklad články z firemného blogu, ktoré budú príjemcov vzdelávať. Nezabúdajte, že ľudia skôr využijú ponuku firmy, ktorá je v ich očiach špecialistom. Ukážte, že viete, čo robíte. Dokážte svoju profesionalitu. Najlepšie je uverejňovať na LinkedIn obsah, ktorý je relevantný pre vaše odvetvie. Téma príspevkov závisí aj od spomínaného cieľa, ktorý si stanovíte pre seba a svoju cieľovú skupinu. Zaujímavým trendom na LinkedIn je objavovanie „ľudskej stránky“ spoločnosti. Môžete tu ukázať tváre zamestnancov a porozprávať sa o každodennej práci tímu. Pamätajte, že vaša komunikácia musí byť konzistentná.