Sociálne média pre malé podniky – Tipy pre začiatočníkov – časť 1

sociálne médiá

Sociálne médiá sú skvelým nástrojom na podporu malých podnikov a nadväzovanie nových kontaktov. Aby však sociálne médiá priniesli hmatateľné výhody, musíte ich šikovne využívať. Naučte sa jednoduché tipy a začnite rozvíjať svoje podnikanie už teraz. Ako ukazujú štatistiky, takmer 40 % malých podnikov inzeruje na sociálnych sieťach, aby prilákali zákazníkov. Samotná prítomnosť na Facebooku či Instagrame však nestačí. Čo, teda robiť, aby aktivity na  sociálnych sieťach priniesli očakávané výsledky?

 

sociálne médiá

Budovanie značky na sociálnych médiách

Každý z vás už určite počul, že sociálne média sú skvelým kanálom na propagáciu spoločnosti. Je v tom veľa pravdy, ale je dôležité vedieť aké príspevky pre sociálne siete treba vytvárať.

Základ pre úspešné budovanie značky na sociálnych médiách tvorí týchto 8 tipov:

  • Kvalitná grafika
  • Dobré popisy
  • Pravidelné publikovanie
  • Komunikácia so zákazníkmi
  • Stratégia
  • Plánovanie obsahu
  • Nastavenie cieľov
  • Analýza dát

Vysoko kvalitná grafika

Na začiatok sa oplatí postarať sa o kvalitnú grafiku súvisiacu s vaším odvetvím. Týka sa to loga značky, ale aj ďalšej grafiky súvisiacej s podnikaním. Význam grafického dizajnu je podstatnou súčasťou marketingu.

sociálne médiá

Dobré popisy

Na druhom mieste sú dobré popisy, krátke, výstižné, informujúce o tom, čo robíte, akú máte ponuku či sú to služby, aké sú to služby, kto ste, prečo to robíte a prečo sa vám oplatí dôverovať.

Pravidelné publikácie

Číslo 3 sú pravidelné publikácie. Pravidelné publikácie zvyšujú dôveryhodnosť. Zdôrazňujú, že ste stále aktívny a hľadáte nových zákazníkov.

Komunikácia so zákazníkmi

Číslo 4 je komunikácia so zákazníkmi. Sociálne médiá sa primárne používajú na komunikáciu s vašimi klientmi. Cez správy, ale aj formou odpovedí v komentároch.

sociálne médiá

Akčná stratégia

Pred začatím svojej aktivity na sociálnych médiách stojí za to vypracovať si marketingovú stratégiu a premyslieť si, ako chcete svoju značku prezentovať. 

Plánovanie obsahu

Vypracujte si publikačný plán na základe presne zadefinovaných cieľov, ktoré chcete dosiahnuť. Obsah pre sociálne média musí byť vytváraný a plánovaný tak, aby mal hlavu a pätu. 

Skutočné ciele

Definujte si ciele realisticky. Nejde o to, aby ste mali veľa lajkov a srdiečok. Budujte si vlastnú komunitu a určite vychádzajte aj z podnikateľského a marketingového plánu.

Analýza dát

Analýza dát nám poskytuje údaje na základe, ktorých vieme, čo ako a kedy postovať na sociálnych médiách. Ide o veľmi cenné poznatky, ktoré nám umožňujú byť v budúcnosti efektívnejší.