Ako osloviť spotrebiteľov v čase krízy? – časť 2

spotrebiteľov v čase krízy

Ako osloviť spotrebiteľov v čase krízy? V dôsledku krízovej situácie médiá na internete zaznamenávajú aj niekoľko mesiacov nadpriemerné výsledky. Kríza navyše znamená, že používatelia nielen čítajú viac online obsahu, ale začínajú sa zaujímať aj o iné oblasti. Navyše oveľa častejšie využívajú sociálne siete. Viac ľudí na sociálnych sieťach a viac času stráveného na sociálnych sieťach. Pre značky to znamená, že je čas na zmenu marketingovej stratégie v online prostredí.

Ako, teda môže vyzerať reakcia značiek na súčasnú ekonomickú, geopolitickú a spoločenskú situáciu? Spoločnosti zvyčajne prijímajú 4 hlavné komunikačné stratégie.

spotrebiteľov v čase krízy

1. Ticho v éteri

Existuje mnoho spôsobov, ako prejaviť podporu, vrátane zastavenia marketingovej komunikácie. V zložitých situáciách sa mnohé značky rozhodnú do určitej miery vzdať reklamných aktivít. Najčastejšie, preto, aby neodvádzali pozornosť od dôležitých správ o kríze či informácií o možnosti poskytnutia pomoci. Zároveň očakávajú reálny vplyv a aktivity firiem v prospech komunity. Zistite viac o spoločenskej zodpovednosti podnikov a zistite, čo spotrebitelia od spoločností očakávajú.

2. Štandardný obsah pre spotrebiteľov v online prostredí

Poznáte pojem Brand Safety? Podľa rôznych definícií ide o udržanie dobrého mena a bezpečnosti značky pri realizácii propagačných aktivít na internete. V praxi to znamená, že reklamy a obsah súvisiaci s firmou sa neobjavujú v kontexte žiadnych nebezpečných alebo negatívnych informácií.

Mnohé značky, aby sa postarali o bezpečnosť svojej značky, sa vyhýbajú dôležitým politickým alebo spoločenským témam. Niektoré spoločnosti sa rozhodli pre takúto stratégiu, napríklad v súvislosti s pandémiou. Marketéri sa rozhodli viesť štandardnú komunikáciu a voľnejší obsah mal umožniť príjemcom odpútať sa od aktuálneho diania.

Ako osloviť spotrebiteľov v čase krízy? - časť 2 - 1

3. Komunikácia prispôsobená situácii

Vzhľadom na krízovú situáciu stojí každá značka pred dilemou, ako by mala vyzerať jej komunikácia. Či už na sociálnych médiách alebo celkovo online aj offline. Zoči-voči výzvam je ťažké – najmä na začiatku – identifikovať hotové riešenia. Mnohé spoločnosti sa rozhodnú zachytiť emócie ľudí a prispôsobiť svoju komunikáciu aktuálnym udalostiam.

Niektoré značky, preto v prvých dňoch kríz otvorene oznamujú, že príspevky a obsah na iné témy boli pozastavené. Obchodníci tak dávajú najavo, že nechcú odpútavať pozornosť od publikácií, ktoré majú napríklad informačnú hodnotu. Iné značky sa zameriavajú na poctivosť a signalizujú, že oni sami potrebujú čas, aby si na situáciu zvykli.

spotrebiteľov v čase krízy

4.  Aktívna pomoc

Až 79 % opýtaných sa zaujíma o akcie v prospech spoločnosti, ktoré podniknú ich preferované značky. V záujme budovania úzkych vzťahov so spotrebiteľmi sa, preto spoločnosti spoločensky angažujú vo vzťahu k aktuálnej geopolitickej a ekonomickej situácii.