Jak oslovit spotřebitele v době krize? – část 2

spotrebiteľov v čase krízy

Jak oslovit spotřebitele v době krize? V důsledku krizové situace média na internetu zaznamenávají i několik měsíců nadprůměrné výsledky. Krize navíc znamená, že uživatelé nejen čtou více online obsahu, ale začínají se zajímat io jiné oblasti. Navíc mnohem častěji využívají sociální sítě. Více lidí na sociálních sítích a více času stráveného na sociálních sítích. Pro značky to znamená, že je čas na změnu marketingové strategie v online prostředí.

Jak tedy může vypadat reakce značek na současnou ekonomickou, geopolitickou a společenskou situaci? Společnosti obvykle přijímají 4 hlavní komunikační strategie.

potřebitele v době krize

1. Ticho v éteru

Existuje mnoho způsobů, jak projevit podporu, včetně zastavení marketingové komunikace. Ve složitých situacích se mnohé značky rozhodnou do určité míry vzdát reklamních aktivit. Nejčastěji, proto, aby neodváděly pozornost od důležitých zpráv o krizi či informací o možnosti poskytnutí pomoci. Zároveň očekávají reálný vliv a aktivity firem ve prospěch komunity. Zjistěte více o společenské odpovědnosti podniků a zjistěte, co spotřebitelé od společností očekávají.

2. Standardní obsah pro spotřebitele v online prostředí

Znáte pojem Brand Safety? Podle různých definic jde o udržení dobrého jména a bezpečnosti značky při realizaci propagačních aktivit na internetu. V praxi to znamená, že reklamy a obsah související s firmou se neobjevují v kontextu žádných nebezpečných nebo negativních informací.
Mnohé značky, aby se postaraly o bezpečnost své značky, se vyhýbají důležitým politickým nebo společenským tématům. Některé společnosti se rozhodly pro takovou strategii, například v souvislosti s pandemií. Marketéři se rozhodli vést standardní komunikaci a volnější obsah měl umožnit příjemcům odpoutat se od aktuálního dění.

potřebitele v době krize

3. Komunikace přizpůsobená situaci

Vzhledem ke krizové situaci stojí každá značka před dilematem, jak by měla vypadat její komunikace. Ať už na sociálních médiích nebo celkově online i offline. Tváří v tvář výzvám je obtížné – zejména na začátku – identifikovat hotová řešení. Mnohé společnosti se rozhodnou zachytit emoce lidí a přizpůsobit svou komunikaci aktuálním událostem.
Některé značky, proto v prvních dnech krizí otevřeně oznamují, že příspěvky a obsah na jiná témata byly pozastaveny. Obchodníci tak dávají najevo, že nechtějí odpoutávat pozornost od publikací, které mají například informační hodnotu. Jiné značky se zaměřují na poctivost a signalizují, že oni sami potřebují čas, aby si na situaci zvykli.

potřebitele v době krize

4. Aktivní pomoc

Až 79 % dotázaných se zajímá o akcie ve prospěch společnosti, které podniknou jejich preferované značky. V zájmu budování úzkých vztahů se spotřebiteli se, proto společnosti společensky angažují ve vztahu k aktuální geopolitické a ekonomické situaci.