5 najlepších stratégií na generovanie potenciálnych príležitostí a klientov v online priestore – 2.časť

generovaní potenciálních príležitostíí

V prvej časti článku ste sa dočítali, čo je to generovanie potenciálnych príležitostí a klientov. Dočítali ste sa aké nástroje vám pomôžu urýchliť proces získavania nových klientov a ako sa dokážete lepšie priblížiť ku vašej cieľovej skupine. Generovanie potenciálnych príležitostí je potrebné pri B2B aj pri B2C marketingu. Pred tým, ako sa pustíte do kampaní na získanie nových relevantných klientov by ste si mali položiť niekoľko základných otázok.

generovanie potenciálnych príležitostí

Aké sú najdôležitejšie otázky týkajúce sa generovania potenciálnych príležitostí?

Aj keď už viete, čo zahŕňajú účinné kampane na generovanie potencionálnych príležitostí, pravdepodobne máte stále veľa otázok týkajúcich sa tejto stratégie získavania zákazníkov. So stratégiou generovania potenciálnych príležitostí sa môžete obrátiť aj na marketingovú agentúru, ktorá sa okrem generovania postará aj o vytvorenie a spustenie kompletnej kampane.

Nezabúdajte, že generovanie potenciálnych príležitostí nie je len o počte kontaktov, ale aj o ich kvalite. Je dôležité zhromažďovať informácie o potencionálnych príležitostiach a správne ich vyhodnotiť – kvalifikovať. To umožní vašej spoločnosti lepšie porozumieť potrebám a záujmom potenciálnych zákazníkov, čo môže viesť k úspešnejšiemu a účinnejšiemu konverznému procesu. Využiť nezabudnite aj funkciu UX user experience – funkciu na hodnotenie pocitov a zážitkov, ktoré používateľ získa používaním vašich produktov alebo pri návšteve vašej webovej stránky. Kvalitu používateľskej skúsenosti z vášho webu zas hodnotí Core Web Vitas – nová aktualizácia od Google.

otázky pre správne generovanie potenciálnych príležitostí

Generovanie potenciálnych príležitostí – tieto otázky si položte pred spustením vašej kampane

Aké sú druhy príležitostí?

Nech už vykonávate aktivity na sociálnych médiách, posielať správy prostredníctvom e-mailového marketingu – e-mail marketing alebo predávate v internetovom obchode, v každom prípade je dôležité poznať druhy kontaktných príležitostí. Táto znalosť vám umožní rozhodnúť sa, aké stratégie používať, aby ste prilákali čo najviac ľudí k vašej ponuke.

Čo je to lead scoring?

Vďaka lead scoring môžete rýchlejšie zistiť, aký je stupeň pokroku príležitostí smerom k nákupu a či je vhodný čas na intenzívnejšiu snahu s cieľom ju previesť do konverzie. Tento proces funguje na princípe pridelenia bodov za online aktivity vykonávané používateľmi na základe využitých príležitostí. Čím vyššie je skóre príležitostí, tým pravdepodobnejšie je, že sa z nich stanú vaši zákazníci.

aké sú druhy potecionálnych príležítostí

Aby ste mohli využívať lead scoring, je potrebné:

  • mať webovú stránku a aktívne využívať sociálne siete
  • odosielanie newslettra a využívanie online reklám a ďalších online aktivít
  • mať systém, ktorý je schopný zhromažďovať údaje o potenciálnych zákazníkoch a pracovať s nimi (takýto nástroj je obvykle súčasťou CRM systému)
  • vytvoriť stratégiu na vyhodnocovanie aktivít potenciálnych zákazníkov

Generovanie potenciálnych zákazníkov a ich vývoj – aký je rozdiel?

Keď už viete, čo znamená cielené generovanie potenciálnych zákazníkov, je potrebné zdôrazniť, že existuje aj koncept starostlivosti o tieto potenciálne kontakty, nazývaný lead nurturing. Jeho cieľom je transformovať tieto kontakty na verných platiacich zákazníkov. Vzhľadom na narastajúcu konkurenciu a čoraz náročnejších spotrebiteľov má táto stratégia významnú úlohu. Obidve stratégie generovania potenciálnych zákazníkov by mali samozrejme spolupracovať.