1. novembra 2023
technická kontrola

Technická kontrola v meste Prešov

Článok v skratke: Technická kontrola vozidiel je nevyhnutným procesom pre všetkých vodičov. Pomáha udržiavať cesty bezpečné […]